Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation
for International Buddhist Study

@Top@ @Prospectus@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@

Yokohama Zenkouji Guidelines
for applications for International Buddhist Study

2018
Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study accepts applications, as stated elsewhere.
For further information, please refer to rules and bylaws of the Foundation.

EApplication Form (pdf) ERecommendation Form (pdf)
ECurriculum Vitae (pdf) EPersonal Infomation Form (pdf)


Announcement

Purposes:

Our purposes are to develop able priests to contribute to the prosperity of the Buddhism and to the progress of international society by sending people who wish to study Buddhism abroad or accepting to Japan.
Applicants must be studious and have excellent character, mind and body.Places to study:

1. ZEN CENTER of Los Angels
@@g923 S. Normandie Ave. L.A. CA 90006 U.S.Ah

2. ZEN MOUNTAIN Monastry CENTER of New York
@@gBox 197 Mt. Tremper, NY 12547 U.S.Ah

3. ZEN-ZENTRUM EISENBUCH
@@gEisenbuch 7 D-84567 Erlbach Deutchland Germanyh

4. WAT PAKNAM
@@gBhasichareon Bangkok 10160 Thailandh

5. Other Institutes in any countries approved by the Board of Directors, or Buddhist universities and temples in Japan.The Period of study abroad:

One year from April (This period may be extended depending on situations)The provision of Expenses:

Necessary expenses are provided to stay in the United States, Thailand, and other countries, as well as the costs of round trip tickets.The Number to be accepted:

2 or 3 personsDocuments to be submitted:

(1) Thesis written in Japanese (as follows)

@›Topics

@@‡@ International relationships and the role of Buddhism.

@@‡A The world peace and the aspirations of Buddhists.

@@‡B What I wish to learn as a priest studying abroad.

@@‡C Studying Buddhism in different cultures.

You should select one of these topics and write no less than 5 manuscript pages with squares for four hundred characters.
(Vertical writing at A4 size papers)


(2) The completed Application Form with the signatures of a guarantor

(3) Diploma

(4) Curriculum Vitae

(5) The Recommendation Form

(6) The Medical Examination FormThe Deadline for applications:

No later than December 10, to the Secretariat.


An announcement of the Selection:

January 11, with notification to each applicant.


The Start of Study Abroad:

Early in April.
Inquiries:

Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study

at 1-12-9 Hinochuo, kounan-ku, Yokohama, 234-0053, JAPAN

Phone : (045) 845-1371, Fax : (045) 846-2000, Email : info@zenkouji.net

Back to Top‚r‚…‚‰‚Š‚•‚š‚‚Ž@‚y‚…‚Ž‚‹‚‚Š‚‰

ZENKOUJI 1-12-9 Hinochuo, kounan-ku, Yokohama, 234-0053 Japan
Phone:045 (845) 1371
Fax:045 (846) 2000


EmailF info@zenkouji.net@ URLF http://www.zenkouji.net

Back to Top


@Top@ @Purposes@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@

 
All content on this site is © Copyright 2004-2018 Yokohama Zenkouji Temple.   Contact Webmaster