Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation
for International Buddhist Study

@Top@ @Prospectus@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@


Past Scholarship Recipients / Total@(2017.02.21)
The total number of cases which granted the scholarship : 132
The total number of scholarship secipients : 115@
The total number of cases that have been re-granted : 17

The Number of Host Countries: 28

Laboratories and Training places of scholarship students
Countries University, Institute, Zen-center, etc. No.
A
S
I
A

37
TH Thailand
19
Wat Paknam 17
Wat Saladeng 1
Mahachulalongkorn Buddhist Univ. 1
IN India
11
Univ. of Calcutta 6
Mysore Univ. 1
Univ. of Poona 2
Univ. of Madras 1
Univ. of Delhi 1
LK Sri-Lanka
4
Univ. of Kelaniya 3
A Buddhistic university 1
KH Cambodia NAROMU temple 1
KR S.Korea Dongguk Univ. 1
TW Taiwan Fa-Kuang Institute 1
S
.
A
M
E
R
I
C
A

2
BR Brazil
2
Sangen Zendo 1
To construct a New Zencenter 1
N
.
A
M
E
R
I
C
A

20
US U.S.A
19
Zen Center of Los Angels 12
Zen Center of Minnesota 1
Zen Center of New York 4
Vallay Zendo 1
Zen Mountain Center of New York 1
Stanford Univ. 1
Univ. of California 1
E
U

12
UK Britain
5
Oxford Univ. 1
Univ. of Cambride 3
London Univ. 1
DE Germany
3
Leipzig Univ. 1
Univ. of Hamburg 2
NL Holland Leiden Univ. 1
IT Italy @ 1
FR France
CH Switzerland Univ. of Lausanne 1
AT Austria Univ. of Wien 1
Japan

54
Komazawa University 12
Taisho Univ. 3
Hanazono Univ. 3
Tokyo Univ. 5
Rissho Univ. 6
Aichi Gakuin Univ. 9
Toyo Univ. 3
Bukkyo Univ. 1
Ryuukoku Univ. 2
‚r‚‚‚ˆ‚‰‚ Univ. 1
Tohoku Univ. 1
Kyoto Univ. 2
Reitaku Univ. 2
Kanazawa Univ. 3
Daibosatsu Zendo 2
Daiyuzan Saijoji 1
Musasino Univ. 1
Nanzan Univ. 1
 Doho Univ.
 Waseda Univ.
Others 3
total - 132

Nationalities
Azelbaijan / Bangladesh  / ‚a‚ˆ‚•‚”‚‚Ž / Brasil / UK / France /
‚h‚Ž‚„‚‚Ž‚…‚“‚‰‚ / Japan / Malaysia / ‚m‚…‚‚‚Œ / China / Poland /
Taiwan / Korea / Sri-Lanka / Thailand / US. / ‚u‚‰‚…‚”‚Ž‚‚ /
Italy / ‚w‚‰‚Ž‚Š‚‰‚‚Ž‚‡@‚t‚™‚‡‚•‚’@‚`‚•‚”‚‚Ž‚‚‚‚•‚“@‚q‚…‚‡‚‰‚‚Ž

Inquiries:

Yokohama Zenkoji Scholarship Foundation for International Buddhist Study

at
ZENKOUJI 1-12-9 Hinochuo, kounan-ku, Yokohama, 234-0053, JAPAN
Phone : (045) 845-1371, Fax : (045) 846-2000

EmailFinfo@zenkouji.net
URL : http://www.zenkouji.net

‚r‚…‚‰‚Š‚•‚š‚‚Ž@‚y‚…‚Ž‚‹‚‚Š‚‰

ZENKOUJI 1-12-9 Hinochuo, kounan-ku, Yokohama, 234-0053 Japan
Phone:045 (845) 1371
Fax:045 (846) 2000


EmailF info@zenkouji.net@ URLF http://www.zenkouji.net

Back to Top


@Top@ @Purposes@ @Rules@ @Bylaws@ @Applications@ @Recipients@


  All content on this site is © Copyright 2004-2017 Yokohama Zenkouji Temple.   Contact Webmaster